سبد خرید 0

هیپوفیز ، آموزش کارآ

پلتفرم آموزش آنلاین ، ویدیویی و مشاوره دانشگاهی در علوم پزشکی

آموزش های آنلاین گروهی

آموزش های ویدیویی

پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد آناتومی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی-
80%
تخفیف
158
378,000 تومان 75,600 تومان
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد آناتومی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی-
80%
تخفیف
158
378,000 تومان 75,600 تومان
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 2
80%
تخفیف
همه دوره ها
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد آناتومی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی-
80%
تخفیف
158
378,000 تومان 75,600 تومان
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
80%
تخفیف
کارشناسی ارشد پزشکی
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد آناتومی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی-
80%
تخفیف
158
378,000 تومان 75,600 تومان
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 2
80%
تخفیف
کارگاه های آموزشی
دکترا تخصصی پزشکی
زبان علوم پزشکی
آموزش دانشگاه های خارجی

دفترچه سوالات ارشد و دکترا

وبلاگ هیپوفیز

ضرایب-دروس-ارشد-مهندسی-پزشکی-بیوالکتریک

ضرایب دروس ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک 99-1400

 
منابع-آزمون-ارشد-مهندسی-پزشکی-بیوالکتریک

منابع کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک 99-1400

منابع ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک  اگر می خواهید در کنکور ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک...
ضرایب-دروس-کارشناسی-ارشد-فناوری-تصویر-برداری

ضرایب دروس کارشناسی ارشد فناوری تصویر برداری

ضرایب دروس کارشناسی ارشد فناوری تصویر برداری برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت...
ظرفیت-پذیرش-ارشد-مهندسی-پزشکی-بیوالکتریک

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک 99-1400

ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک یکی از مهم ترین مواردی که برای شرکت...

مصاحبه با رتبه برتر فیزیک پزشکی قسمت (3)

مصاحبه با رتبه برتر فیزیک پزشکی قسمت (2)

مصاحبه با رتبه برتر فیزیک پزشکی قسمت (1)