سبد خرید 0

هیپوفیز ، آموزش کارآ

پلتفرم آموزش آنلاین ، ویدیویی و مشاوره دانشگاهی در علوم پزشکی

آموزش های آنلاین گروهی

آموزش های ویدیویی

پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد آناتومی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی-
80%
تخفیف
158
75,600 تومان
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد آناتومی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی-
80%
تخفیف
158
75,600 تومان
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 2
80%
تخفیف
همه دوره ها
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد آناتومی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی-
80%
تخفیف
158
75,600 تومان
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
80%
تخفیف
کارشناسی ارشد پزشکی
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد آناتومی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی-
80%
تخفیف
158
75,600 تومان
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
80%
تخفیف
پکیج ویدئویی حل تشریحی آزمون کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 2
80%
تخفیف
کارگاه های آموزشی
دکترا تخصصی پزشکی
زبان علوم پزشکی
آموزش دانشگاه های خارجی

دفترچه سوالات ارشد و دکترا

وبلاگ هیپوفیز

کلید سوالات وزارت بهداشت 1400

دانلود رایگان دفترچه وکلید سوالات ارشد وزارت بهداشت1400

کلید سوالات وزارت بهداشت یکی از مهم ترین مواردی است که هر دانشجو مایل است...
ضرایب-دروس-ارشد-مهندسی-پزشکی-بیوالکتریک

ضرایب دروس ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک 99-1400

 
منابع-آزمون-ارشد-مهندسی-پزشکی-بیوالکتریک

منابع کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک 99-1400

منابع ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک  اگر می خواهید در کنکور ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک...
ضرایب-دروس-کارشناسی-ارشد-فناوری-تصویر-برداری

ضرایب دروس کارشناسی ارشد فناوری تصویر برداری

ضرایب دروس کارشناسی ارشد فناوری تصویر برداری برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت...

مصاحبه با رتبه برتر فیزیک پزشکی قسمت (3)

مصاحبه با رتبه برتر فیزیک پزشکی قسمت (2)

مصاحبه با رتبه برتر فیزیک پزشکی قسمت (1)