هیپوفیز ، آموزش کارآ

پلتفرم آموزش آنلاین ، ویدیویی و مشاوره دانشگاهی در علوم پزشکی

[wcas-search-form]

آموزش های آنلاین گروهی

[cdb_featured_courses columns=”4″ products_query=”size:12|order_by:date|post_type:product|tax_query:1095″]
[cdb_featured_courses columns=”4″ products_query=”size:12|order_by:date|post_type:product|tax_query:1096″]
همه کلاس ها
[cdb_featured_courses columns=”4″ products_query=”size:12|order_by:date|post_type:product|tax_query:1095″]
کلاس های کارشناسی ارشد
کلاس های دکترای تخصصی
کلاس های زبان
[cdb_featured_courses columns=”4″ products_query=”size:12|order_by:date|post_type:product|tax_query:1096″]

آموزش های ویدیویی

[cdb_featured_courses columns=”4″ products_query=”size:12|order_by:date|post_type:product|tax_query:221″]
[cdb_featured_courses columns=”4″ products_query=”size:12|order_by:date|post_type:product|tax_query:251″]
[cdb_featured_courses columns=”4″ products_query=”size:12|order_by:date|post_type:product|tax_query:250″]
[cdb_featured_courses columns=”4″ products_query=”size:12|order_by:date|post_type:product|tax_query:311″]
[cdb_featured_courses columns=”4″ products_query=”size:12|order_by:date|post_type:product|tax_query:253″]
همه دوره ها
[cdb_featured_courses columns=”4″ products_query=”size:12|order_by:date|post_type:product|tax_query:221″]
کارشناسی ارشد پزشکی
[cdb_featured_courses columns=”4″ products_query=”size:12|order_by:date|post_type:product|tax_query:251″]
کارگاه های آموزشی
[cdb_featured_courses columns=”4″ products_query=”size:12|order_by:date|post_type:product|tax_query:250″]
دکترا تخصصی پزشکی
[cdb_featured_courses columns=”4″ products_query=”size:12|order_by:date|post_type:product|tax_query:311″]
زبان علوم پزشکی
[cdb_featured_courses columns=”4″ products_query=”size:12|order_by:date|post_type:product|tax_query:253″]
آموزش دانشگاه های خارجی
[cdb_section_heading title=”دسته بندی آموزش ها”]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”کارگاه های آموزشی” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1595004492092{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;background-color: #f5fdff !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#1e73be” link=”url:https%3A%2F%2Fhypophys.org%2F%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4-%25d9%2586%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%2F|title:%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%DB%B6%DB%B0%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87|target:%20_blank|” custom_icon=”7794″ el_class=”shadow”]

مشاهده

[/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”پاسخ تشریحی کنکور ارشد” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1592753503363{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;background-color: #f5fdff !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#1e73be” link=”url:https%3A%2F%2Fhypophys.org%2F%25d8%25ad%25d9%2584-%25d8%25aa%25d8%25b4%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25ad%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2586%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25af%2F|title:%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C|target:%20_blank|” custom_icon=”7795″ el_class=”shadow”]

مشاهده

[/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”فیلم آموزشی رایگان خارجی با زیرنویس فارسی” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1595004398900{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;background-color: #f5fdff !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#1e73be” link=”url:https%3A%2F%2Fhypophys.org%2F%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25b1-%25d9%2586%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b3-%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b3%25db%258c%2F|title:%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C|target:%20_blank|” custom_icon=”7797″ el_class=”shadow”]

مشاهده

[/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”زبان علوم پزشکی/MHLE” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1595004316386{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;background-color: #f5fdff !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#1e73be” link=”url:https%3A%2F%2Fhypophys.org%2F%25d8%25af%25d9%25be%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b2%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2588%25d9%2585-%25d9%25be%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9%25db%258c%2F|title:%D8%AF%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C|target:%20_blank|” custom_icon=”7796″ el_class=”shadow”]

مشاهده

[/cdb_icon_box_2]

دفترچه سوالات ارشد و دکترا

[cdb_section_heading show_button=”yes” title=”وبلاگ هیپوفیز” button_link=”url:https%3A%2F%2Fhypophys.org%2F%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25A7%25DA%25AF%2F|title:%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA|target:%20_blank|” button_text=”جدید ترین مقالات هیپوفیز” css=”.vc_custom_1597823960263{margin-bottom: 30px !important;}”][cdb_blog_posts columns=”four” blog_query=”size:4|order_by:date|post_type:post”]

مصاحبه با رتبه برتر فیزیک پزشکی قسمت (3)

مصاحبه با رتبه برتر فیزیک پزشکی قسمت (2)

مصاحبه با رتبه برتر فیزیک پزشکی قسمت (1)

فهرست
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 15 دقیقه است