معرفی ارشد ارگونومی

واژة ارگونومی از نظر ادبی به معنی مطالعه و سنجش كار است و از دو كلمة لاتین Ergo به معنی كار و Nomos به معنی قانون (Rule) تشكیل شده است.
ارگونومی دانشی است كه كار را درارتباط با محیطی كه كار در آن انجام می شود (Work Place) و افردی كه كار می كنند (Worker) مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد تا بتوان كار و محل كار، ابزار، وسایل و شیوة انجام كار را به گونه ای طراحی كرد كه از بروز مسائل و مشكلات و آسیبهای مربوط به سلامتی پیش گیری شود و كارآیی و بهره وری و كیفیت افزایش یابد. به عبارت دیگر متناسب ساختن شغل (Job) برای انجام دهندة كار، به جای مجبور كردن او به تطبیق دادن خود با شغل مورد تصدی.

 

وظیفه رشته ارگونومی

یكی از وظایف دانش ارگونومی تعریف حدود این گستره، مشخص كردن اثرات نامطلوب و ناخواسته كه در اثر تجاوز از محدودیتها بوجود می آید، می باشد. ارگونومی نه تنها شرایط نامطلوب (انجام كار) را مورد بررسی قرار می دهد بلكه به قابلیت های منحصر به فرد انسان و كمك هایی كه می توان انجام داد تا كار بصورتی طراحی شود كه شخص توانایی های خود را به بهترین شكل بكارگیرد نیز می پردازد.

 

شرایط و نحوه پذیرش دانشجوی ارشد ارگونومی

شرایط پذیرش و مصاحبه مطابق ضوابط دبیرخانة شورای آموزش علوم پایه پزشكی، بهداشت و تخصصی است و داوطلبین قابل قبول ورود به این رشته عبارتند از: دانش آموختگان دكتری عمومی پزشكی و كارشناسی رشته های بهداشت حرفه ای،‌ كاردرمانی، فیزیوتراپی، مهندسی صنایع، طراحی صنعتی، مدیریت صنعتی، مهندسی مكانیك، روانشناسی، ایمنی صنعتی،‌ فیزیك و مهندسی پزشكی .

 

چه رشته هایی می توانند دکترای ارگونومی بگیرند؟

دانش آموختگان دکتری عمومی پزشکی و یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته های ارگونومی، ایمنی صنعتی، طراحی صنعتی، مهندسی پزشکی (کلیه گرایش ها)، مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست (HSE) و مهندسی بهداشت حرفه ای می توانند دکترای ارگونومی بگیرند

 

منابع کارشناسی ارشد رشته ارگونومی

 

1- تشریح و فیزیولوژی انسانی

فیزیولوژی پزشکی 1؛ اعضای هیئت علمی گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی و همکاران ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 1379
فیزیولوژی پزشکی 2 ؛ اعضای هیئت علمی گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی و همکاران ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 1384
آناتومی (تشریح) عمومی ، تالیف دکتر محمد علی امامی میبدی ، مسعود عزت آبادی پور ، انتشارات سماط ، آخرین ویرایش

 

2- کلیات ارگونومی

مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید ، تالیف مارتین هلاندر ، ترجمه دکتر چوبینه ، آخرین ویرایش

Karwowski,W.The Discipline of Ergonomics and Human Factors, in handbook of Human and Ergonomics, Third Edition (ed G.salvendy), Chapter 1, The Discipline of Ergonomics and Human Factors, by Gavriel Salvendy, John Wiley & Sons, inc., Hoboken, NJ< USA, The last Edition

Bridger, Robert., 2119. Introduction to ergonomics. CRC Press, Last edition

Marras, W.S. and Karwowski, W., 2116. Fundamentals and assessment tools for occupational ergonomics. CRC Press, Last edition

 

3- فیزیک و مکانیک

دیوید هالیدی ، رابرت رزینک ، جرج واکر ، مبانی فیزیک ، آخرین ویرایش
فیزیک پایه ، جلد اول (مکانیک) ، تالیف فرانک . ج . بلک ، ترجمه مهران اخباریفر ، انتشارات فاطمی ، ویرایش بهرام معلمی ، بهمن سلطانی
فیزیک پایه ، جلد دوم (سیالات ، حرارت و امواج) ، تالیف فرانک . ج . بلک ، ترجمه محمد خرمی ، انتشارات فاطمی ، ویرایش بهرام معلمی ، بهمن سلطانی

 

4- ریاضی

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی ، نوشته لوئیس لیتهلد ، ترجمه مهدی بهزاد ، محسن رزاقی ، سیامک کاظمی ، اسلام ناظری ، مرکز نشر دانشگاهی
حساب دیفرانسیل و انتگرال ، توماس جورج ، آخرین ویرایش

 

5- روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی ، زمینه روانشناسی – هیلگارد ، دکتر محمد تقی براهنی و همکاران ، انتشارات رشد ، 1385 ، فصول 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 14

 

6- مدیریت سازمانی

مبانی مدیریت رفتار سازمانی ، نوشته دکتر علی رضائیان ، انتشارات سمت ، آخرین ویرایش
سازمان ، ساختار ، فرآیند و ره آورد نوشته دکتر علی پارسائیان ، آخرین ویرایش

 

7- زبان عمومی

 

anderson a. active skills for reading (vols. 1-4). usa thompson. 2008
kirn e. and hartman p. interaction reading. mcgraw-hill. 2007
a j. kafshgar soote m. and zolghadri m. english for the students of medicine
shokrpour n. and mehbudi a. improving reading skills. tehran jangal publications

 

بازار کار ارشد ارگونومی

آموزشي : به عنوان اعضاء هيئت علمي در آموزش اين رشته در دانشگاهها ، مراكز آموزش عالي و آموزش عمومي
پژوهشي : به عنوان دستيار پژوهشي در پروژه هاي تحقيقاتي
خدماتي : در مراكز صنعتي ،‌ كارخانجات ، سازمانها و محيط زندگي به عنوان نيروي متخصص آموزش ديده در راستاي طراحي كار ، طراحي وسائل كار و زندگي ، طراحي ايستگاه كار و ارتقاء ايمني و سلامتي منابع انساني وظايف حرفه اي خود را به عهده خواهند داشت.

ارشد ارگونومی کدام دانشگاه ها دارد؟!

دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی یزد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

ارشد ارگونومی دانشگاه آزاد

با توجه به ادغام برگزاری آزمون ارشد علوم پزشکی دانشگاه آزاد و دانشگاه وزارت بهداشت، کلیه داوطلبانی که قصد شرکت در رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد را دارند، همزمان با آزمون ارشد وزارت بهداشت که توسط مرکز سنجش آموزش برگزار می شود، در این آزمون شرکت کرده ودانشگاه آزاد آزمونی جداگانه برای رشته های ارشد پزشکی برگزار نمیکند، اما افرادی که متقاضی رشته های پزشکی دانشگاه آزاد هستند را از طریق آزمون ارشد وزارت بهداشت پذیرش می کند.
برای رشته ارگونومی دانشگاه آزاد هر سال پذیرش ندارد؛ لذا بایستی طبق دفترچه انتخاب رشته همان سال لیست رشته های ارائه شده را مشاهده کرد.

 

واحدهای درسی در دوره ارشد ارگونومی

تعداد كل واحدهای این دوره 32 واحد شامل 23 واحد دروس اختصاصی اجباری، 5 واحد دروس اختصاصی اختیاری و 4 واحد پایان نامه می باشد.

 

دروس و ضرائب دروس امتحانی کارشناسی ارشد ارگونومی

کلیات ارگونومی ضریب2

تشریح و فیزیولوژی انسانی ضریب2

فیزیک و مکانیک ضریب2

ریاضی ضریب2

روانشناسی عمومی ضریب1

مدیریت سازمانی ضریب1

زبان عمومی ضریب2

 

 

[su_button target=”blank” style=”soft” background=”#d0a9ed” color=”#000000″ size=”9″ wide=”yes” center=”yes” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]دوره های آموزشی [/su_button]

فهرست
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 15 دقیقه است