کارشناسی ارشد فیزیولوژی

دوره کارشناسی ارشد فیزیولوژی شاخه ای از علوم زیستی است که چگونگی اعمال سلول، بافت، اندام و دستگاههای بدن را مورد مطالعه قرار می دهد. در رشته فیزیولوژی نقش تغییرات محیطی اعم از تغییرات محیط داخلی و یا محیط خارجی بر فرآیندهای زیستی، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. همچنین تاثیر متقابل فرایندهای زیستی بر یکدیگر و روابط بین آنها مورد تحقیق واقع می‌شود.

 

رشته های کارشناسی مجاز برای ورود به کارشناسی ارشد فیزیولوژی 

کارشناسی رشته فیزیولوژی زیست شناسی، جانور شناسی، پرستاری، فیزیوتراپی، مامایی، علوم آزمایشگاهی، علوم دارویی، فارماکولوژی، بیوشیمی، علوم تشریح، گفتاردرمانی، بینایی سنجی، شنوایی شناسی، بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای، هوشبری و اتاق عمل

 

منابع وزارت بهداشت برای آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی

 

1- فیزیولوژی:

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون آخرین چاپ
کتاب فیزیولوژی گونگ آخرین چاپ
Tex book of physiology ، Bern & Levy

2- زیست شناسی جانوری:

کتاب مبانی زیست شناسی (زیست شناسی سلول – رده بندی جانوری) ، ابوالقاسم امین (1391) ، چاپ یازدهم ، انتشارات امیرکبیر
کتاب جانورشناسی عمومی مهره داران ، طلعت حبیبی ، محمد مهدی راعی (1391) ، چاپ هشتم ، انتشارات دانشگاه تهران
کتاب جانور شناسی مهره داران ، محمد درویش آخرین چاپ
Jane B.Reece, Lisa A.Urry et al (2111) Campbell Biology, 9 th ed. Benjamin Cummings

3- بیوشیمی:

Principles of Biochemistry ، Lehninger
Text book of Biochemistry ، Devlin

4- زبان عمومی انگلیسی:

 

anderson a. active skills for reading (vols. 1-4). usa thompson. 2008
kirn e. and hartman p. interaction reading. mcgraw-hill. 2007
a j. kafshgar soote m. and zolghadri m. english for the students of medicine
shokrpour n. and mehbudi a. improving reading skills. tehran jangal publications

 

ضرورت و اهمیت ارشد فیزیولوژی

باتوجه به گسترش روز افزون دامنه علم فیزیولوژی و تحقیقات دامنه داری که طی صد سال اخیر انجام گردیده و نیاز به شناخت عوامل بیماریزا و ارتباط آنها با انسان و نیز جهت کوشش در پژوهش های علمی برای نیل به خودکفایی و آماده نمودن افراد جهت ادامه تحصیل تا مرحله دکتری، علمی دایر نمودن دوره کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی اهمیت آن مشخص می گردد.

 

صنعت و بازارکار رشته فیزیولوژی

دانشجویانی که دوره آموزشی کارشناسی ارشد فیزیولوژی را طی می کنند می توانند در صورت داشتن شرایط لازم در موسسات آموزش عالی به امر تدریس و تحقیق پرداخته و همچنین ضمن کمک به امر برنامه ریزی در موسسات و مراکز درمانی و بهداشتی یا مراکز تحقیقاتی انجام وظیفه نمایند.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[su_button target=”blank” style=”soft” background=”#d0a9ed” color=”#000000″ size=”9″ wide=”yes” center=”yes” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]دوره های آموزشی [/su_button]

فهرست
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 15 دقیقه است