ما که هستیم

مجموعه هیپوفیز از سال ۱۳۹۸ با ایده های نو در راستای گسترش آموزش فراگیر و ارائه خدمات اینترنتی در حوزه ی علوم پزشکی و با بهره گیری از اساتید با تجربه در کنار نخبگان جوان کار خود را شروع کرده است. این مجموعه همواره میکوشد دانش خود را نسبت به خواسته ها و نیاز های این حوزه، افزایش دهد تا سهمی هرچند کوچک، از موفقیت و رشد جامعه علمی کشور عزیزمان داشته باشد.