کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت 

در سالیان اخیر، پیشرفت های فناوری در عرصه درمان از یکسو و آمیخته شدن پزشکی مدرن با فناوری روز دنیا از سوی دیگر منجر به ورود انبوهی از تجهیزات و فناوری های نوین به عرصه سلامت شده است. عرصه هایی نظیر بیو فناوری، نانو فناوری، جراحی و تصویر برداری تشخیصی در تعامل بسیار نزدیک با فناوری روز دنیا هستند و هر روز خبر تازه ای از سیطره فناوری های نوین در قلمرو پزشکی اعم از تجهیزات، دارو، مدیریت درمان و… به گوش می رسد. بدیهی است که شرکت های تولید کننده این قبیل فناوری ها، انگیزه های مالی زیادی برای عرضه تولیدات متنوع و انجام تبلیغات گسترده برای فروش این تولیدات داشته باشند. این در حالی است که همواره شواهد محکمی مبنی بر برتری این فناوری ها نسبت به نمونه های قبلی و توجیهی بر تحمیل هزینه های سنگین آنها بر مراکز درمانی و بیماران تحت درمان وجود ندارد. این موضوع ضرورت پیش بینی ساز و کاری را برای ارزیابی اثربخشی و ایمنی تولیدات مذکور گوشزد می سازد که از آن به ارشد ارزیابی فناوری سلامت یاد می شود.

 

رشته ارزیابی فناوری سلامت ( HTA ) با این رویکرد و به منظور بررسی فناوریهای جدید در حیطه سلامت تأسیس شده است. اقدامات متخصص ارزیابی فناوری سلامت عمدتاً در قالب تیمی و با همکاری متخصصین رشته های پزشکی، اپیدمیولوژی، اقتصاد سلامت، ارتقای سلامت، تجهیزات پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، حقوقی، کارشناسان طراز اول نهادهای نظارتی و بیمه­ ای انجام می شود.
این رشته از رشته های نوپا در عرصه علوم پزشکی است. به عنوان مثال دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 89 جذب دانشجوی ارشد با ظرفیت 4 دانشجو را  در این رشته آغاز نموده است. لذا فرصت های تحصیلی ، استخدامی و شغلی ناشناخته ای پیش روی علاقه مندان این رشته قرار دارد.

 

مدارک مورد پذیرش کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت 

 • مدرک کارشناسی در کلیه رشته های مصوب وزارت بهداشت
 • کارشناسی فنی و مهندسی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
 • بیوشیمی
 • فیزیک
 • شیمی
 • زیست شناسی
 • ریاضی
 • آمار
 • دکتری عمومی پزشکی
 • دارو سازی
 • دکتری حرفه ای دامپزشکی

 

سرفصل دروس ارشد ارزیابی فناوری سلامت 

 

تعداد کل واحدها : 31 واحد
دروس اختصاصی اجباری : 21 واحد
دروس اختصاصی اختیاری : 4 واحد
پایان نامه : 6 واحد

 

دروس اختصاصی اجباری ارشد فناوری اطلاعات سلامت 

 

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
اصول ارزیابی فناوری سلامت 2 اصول اپیدمیولوژی 2 2
روشهای آماری در تحقیقات سلامت 2 3 روشهای تحقیق کیفی 2
مدیریت و ارزیابی سازمانی 2 ارزشیابی اقتصادی خدمات بهداشتی و درمانی 2
تخصیص منابع نظام سلامت و تحلیل بازار فناوریها 2 مطالعات مرور سیستماتیک و متا آنالیز 2
انتقال دانش حاصل از ارزیابی فناوری سلامت 1 استانداردها ، مقررات حقوقی و جنبه های اخلاقی فناوری سلامت 1
کار آموزی 2 جمع 21

 

 

دروس اختصاصی اختیاری ارشد فناوری اطلاعات سلامت  

 

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
نظامها و سیاستهای ملی نوآوری سلامت 2 فناوریهای تجهیزات پزشکی 2
فناوریهای دارویی 2 فناوریهای بیمارستانی 2
مدیریت فناوریهای اطلاعات سلامت 2 تصمیم گیری بالینی مبتنی بر شواهد 2
تحلیل سیاستهای سلامت 2 جمع 14

 

فهرست
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 15 دقیقه است