10%
تخفیف

درس و نکته زبان ارشد وزارت بهداشت

این ویدئوی آموزشی به بررسی نکات کنکوری از سال 92 تا 97 پرداخته که شامل Reading, Grammar, Vocabulary می شود و به حل تشرحی گلچینی از سوالات این 5سال پرداخته است تا داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور ارشد را دارند بتوانند به صورت تشریحی با حل سوالات کنکور زبان عمومی آشنا شوند و درصد قبولی خود را در این درس بالا ببرند.

122
165,000 تومان 148,000 تومان

ریاضیات مهندسی، آزمون ارشد مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) 98

درس ریاضیات یکی از دروس مهم کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک می باشد.در این دوره آموزشی می توانید به صورت تشریحی با روش حل سوالات این درس در کنکور کارشناسی ارشد آشنا شوید.

322
23,500 تومان

زبان عمومی (عصرپنج شنبه) کنکور های ارشد وزارت بهداشت 98

زبان انگلیسی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که هر فردی باید برای پیشرفت در حوزه کاری خود آن را به خوبی یاد بگیرد .در این دوره آموزشی می توانید با حل سوالات کنکور ارشد زبان به صورت تشریحی آشنا شوید و به صورت مفهومی حل کردن آن ها را یاد بگیرید.

488
47,500 تومان

زبان عمومی (صبح پنج شنبه) کنکور های ارشد وزارت بهداشت 98

زبان انگلیسی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که هر فردی باید برای پیشرفت در حوزه کاری خود آن را به خوبی یاد بگیرد .در این دوره آموزشی می توانید با حل سوالات کنکور ارشد زبان به صورت تشریحی آشنا شوید و به صورت مفهومی حل کردن آن ها را یاد بگیرید.

727
53,000 تومان

زبان عمومی (عصرجمعه) کنکور های ارشد وزارت بهداشت 98

زبان انگلیسی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که هر فردی باید برای پیشرفت در حوزه کاری خود آن را به خوبی یاد بگیرد .در این دوره آموزشی می توانید با حل سوالات کنکور ارشد زبان به صورت تشریحی آشنا شوید و به صورت مفهومی حل کردن آن ها را یاد بگیرید.

603
47,500 تومان

زبان عمومی (صبح جمعه) کنکور های ارشد وزارت بهداشت 98

زبان انگلیسی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که هر فردی باید برای پیشرفت در حوزه کاری خود آن را به خوبی یاد بگیرد .در این دوره آموزشی می توانید با حل سوالات کنکور ارشد زبان به صورت تشریحی آشنا شوید و به صورت مفهومی حل کردن آن ها را یاد بگیرید.
574
53,000 تومان

فیزیولوژی ، آزمون ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 98

فیزیولوژی و آناتومی جز دروس ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک می باشند.در این دوره آموزشی می توانید به صورت تشریحی با حل سوالات این رشته در کنکور ارشد آشنا شوید.

461
8,000 تومان

آناتومی، آزمون مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 98

درس آناتومی یکی از مهم ترین دروس رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک است در این دوره آموزشی شما می توانید به صورت تشریحی با حل سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد در سال 98 آشنا شوید.

438
5,500 تومان