10%
تخفیف

درس و نکته زبان ارشد وزارت بهداشت

این ویدئوی آموزشی به بررسی نکات کنکوری از سال 92 تا 97 پرداخته که شامل Reading, Grammar, Vocabulary می شود و به حل تشرحی گلچینی از سوالات این 5سال پرداخته است تا داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور ارشد را دارند بتوانند به صورت تشریحی با حل سوالات کنکور زبان عمومی آشنا شوند و درصد قبولی خود را در این درس بالا ببرند.

122
165,000 تومان 148,000 تومان

بیوشیمی ، آزمون ارشد مهندسی پزشکی (زیست مواد)

بیوشیمی یکی از دروس کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (زیست مواد) می باشد.در این دوره آموزشی می توانید به صورت تشریحی با حل سوالات کنکور ارشد این درس آشنا شوید.

315
15,500 تومان

زبان عمومی (عصرپنج شنبه) کنکور های ارشد وزارت بهداشت 98

زبان انگلیسی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که هر فردی باید برای پیشرفت در حوزه کاری خود آن را به خوبی یاد بگیرد .در این دوره آموزشی می توانید با حل سوالات کنکور ارشد زبان به صورت تشریحی آشنا شوید و به صورت مفهومی حل کردن آن ها را یاد بگیرید.

488
47,500 تومان

زبان عمومی (صبح پنج شنبه) کنکور های ارشد وزارت بهداشت 98

زبان انگلیسی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که هر فردی باید برای پیشرفت در حوزه کاری خود آن را به خوبی یاد بگیرد .در این دوره آموزشی می توانید با حل سوالات کنکور ارشد زبان به صورت تشریحی آشنا شوید و به صورت مفهومی حل کردن آن ها را یاد بگیرید.

727
53,000 تومان

زبان عمومی (عصرجمعه) کنکور های ارشد وزارت بهداشت 98

زبان انگلیسی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که هر فردی باید برای پیشرفت در حوزه کاری خود آن را به خوبی یاد بگیرد .در این دوره آموزشی می توانید با حل سوالات کنکور ارشد زبان به صورت تشریحی آشنا شوید و به صورت مفهومی حل کردن آن ها را یاد بگیرید.

603
47,500 تومان

زبان عمومی (صبح جمعه) کنکور های ارشد وزارت بهداشت 98

زبان انگلیسی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که هر فردی باید برای پیشرفت در حوزه کاری خود آن را به خوبی یاد بگیرد .در این دوره آموزشی می توانید با حل سوالات کنکور ارشد زبان به صورت تشریحی آشنا شوید و به صورت مفهومی حل کردن آن ها را یاد بگیرید.
574
53,000 تومان

فیزیولوژی، آزمون ارشد مهندسی پزشکی (زیست مواد) 98

آناتومی و فیزیولوژی از دروس ارشد رشته مهندسی پزشکی گرایش زیست مواد می باشند در این دوره آموزشی می توانید به صورت تشریحی با حل سوالات کنکور ارشد این رشته آشنا شوید.

341
7,500 تومان

آناتومی، آزمون ارشد مهندسی پزشکی (زیست مواد) 98

درس آناتومی یکی از دروس رشته مهندسی پزشکی گرایش زیست و مواد است .در این دوره آموزشی می توانید به صورت تشریحی با روش حل سوالات آناتومی این رشته در کنکور ارشد 98 اشنا شوید .

489
4,700 تومان