آموزش نرم افزار ChemOffice

نرم افزار chemoffice یکی از نرم افزار های پر کاربرد می باشد. نرم افزار ChemOffice ابزاری است ایده آل برای محققان، شیمیدان ها و زیست شناسان که دانشمندان را قادر می سازد تا داده ها و اطلاعات خودشان را روی کامپیوتر ذخیره نمایند.

211
57,000 تومان