تعداد جلسات را انتخاب کرده و زمان های هر کلاس را با استاد یا ادمین سایت تعیین کنید.

پاک کردن
دکتر زهره وزیری
دکترای ریاضی

کلاس های آنلاین دکتر زهره وزیری در زمینه های زمینه های ریاضی

مدارک تحصیلی :

1- کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
2- کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه پونا در هندوستان
3- دکتری ریاضی دانشگاه پونا در هندوستان

کنفرانس ها :

شرکت در ۸ کنفرانس ریاضی و ارائه مقاله و شرکت در۲ کارگاه آموزشی ریاضی و لتکس که به شرح زیر می باشد.

I presented my paper entitled “Reducibility Number in Some Classes of Finite
Lattices and Posets” in ” International Conference on Fuzzy Mathematics and its
Applications” 27th to 29th January 2007 in New Art Commerce & Science College
Ahmednagar, under Pune University, India.

I attended in “National Conference on Generalized Measures and Integration” 8th to
10th February 2008 in New Art Commerce & Science College Ahmednegar, under
Pune University, India.

I was invited in the “77th Annual Conference of the Indian Mathematical Society
(IMS)” 27th to 30th December 2011 and I delivered symposia entitled “Nearness on
Boolean frames”.

I delivered speech of Professor Dieter Leseberg entitled “Bounded Proximities and
related nearness” in the “77th Annual Conference of the Indian Mathematical Society
(IMS)” 27th to 30th December 2011.

I attended in “National Workshop on Ramanujan Graphs” 5th to 14th March 2013 in
the department of Mathematics, University of Pune, India.

I presented my paper entitled “Completion in Supernear spaces “in “National
Conference on Discrete Mathematics, Algebra & Analysis” 21st to 24th April 2013 in
the department of Mathematics, University of Pune, India.

I participated in “Workshop on LaTeX” 15th to 18th May 2013 in the department of
Mathematics, University of Pune, India.

 

I presented my paper entitled “On Supercovering Spaces” in “4th National Conference
on Engineering Applications of Mathematics” 6th to 7th June 2013 (NCEAM-13) in
the department of Engineering sciences, MIT Academy of Engineering, Pune, India.

I was invited in 102nd Indian Science Congress, Mumbai 3
rd to 7th January 2015, as
invited speaker and I delivered my talk entitled “Supertopological and Nearness
spaces”.

I was invited in the 8
th international conference on recent advances in pure and
applied mathematics (ICRAPAM) 24th to 27
th September 2021 Bodrum, Turkey, as
invited speaker and I delivered my online talk entitled “Pseudonearness as an important
part of Bounded Topology”.

مقاله های تحقیقاتی، ریویو و کتاب:

چاپ یک پروژه برنامه نویسی در کتاب برنامه نویسی C ،
۱۳ مقاله تحقیقاتی ریاضی و ۱ کتاب تخصصی ریاضی در کشور آلمان ک ه به شرح زیر است.
Writing a Computer program in “C” language in a book entitled “program in C
language (basic and advance)” by “Javad Tavassoli and Dr. Ali Safaii”, Nashre
Farnaz, 2000.

Zohreh Vaziry, PD Dr. D. Leseberg, “Completion in Supernear spaces”, Int. J. of
Mathematical Sciences and Applications, (ISSN No: 2230-9888), Vol. 1, No. 2, (May
2011) 923-938.

Z. Vaziry, S. B. Nimse, D. Leseberg, “On Supercovering Spaces”, International
Journal of Mathematics and Scientifics Computing (ISSN:2231-5330), Vol. 2, No. 1,
(2012) 56-69 .

Z. Vaziry, S. B. Nimse, D. Leseberg, “B-Nearness on Boolean frames”, Rostock.
Math. Kolloq.67 (2012), 3-19.

Zohreh Vaziry, PD Dr. D. Leseberg, “Topological Frame Extension”, Math. Appl.
2(2013),169-189.

Zohreh Vaziry, “Reducibility Number in some classes of finite Lattices and Posets”,
“International Journal of Mathematics and Scientifics Computing” (ISSN:2231-5330),
Vol. 3, No. 1, (2013) 39-41.

Zohreh Vaziry, PD Dr. D. Leseberg and Dr. S. B. Nimse, “b-topological frame
extension and hypernear frames”, “selected papers of the 2014 International
conference of Topology and its Applications (2015) page190-215”.

D. Leseberg and Z. Vaziry, “Categories of several convergences”,
https://www.researchgate.net/publication/34742418;

D. Leseberg, Z. Vaziry, “The quasitopos of b-uniform filter spaces”, Math. App.
2(2018), 155-171 DOI:10.13164/ma.2018.13

 

D. Leseberg, Z. Vaziry, “On the completeness of non-symmetrical uniform
convergence with some links to approach spaces”, Math. App. 8(2019), 37-57
DOI:10.13164/ma.2019.04

D. Leseberg, Z. Vaziry, “Bounded Topology”, LAP LAMBERT, Academic
Publishing (2019) (in Germany)

D. Leseberg and Z. Vaziry, ” On bornological induced pseudonearness”, Math.
Appl. 9(2020), 95-121;

D. Leseberg and Z. Vaziry, “Pseudonearness as an important part of Bounded
Topology” accepted for Proceeding book of ICRAPAM conference (2021).

D. Leseberg and Z. Vaziry, “The Cauchy-completion of a symmetric b-uniform filter
space”, submitted to the journal (2021).

D. Leseberg and Z. Vaziry, “The extended Smirnov theorem for pseudonearness”,
submitted to the journal (2021).

سابقه کار:

۱ )تدریس ” توپولوژی” به دانشجویان کارشناسی ارشد ریاضی دی ماه ۱۳۸۹ تا اردیبهشت
۱۳۹۰ در کشور هندوستان در دانشگاه
Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded, India
۲ )تدریس ” لتیس و ساختارهای توپولوژی” به دانشجویان کارشناسی ارشد ریاضی تیر ماه ۱۳۹۰
تا آذر ۱۳۹۰ در کشور هندوستان در دانشگاه
Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded, India
۳ )تدریس از بهمن ماه ۱۳۹۲ تا کنون در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج . )دروس: توپولوژی
عمومی – آمار و احتماالت – ریاضی عمومی ۱ و ۲ -معادالت دیفرانسیل– ریاضی مهندسی- ریاضی
مهندسی تکمیلی-ریاضی پیش(
۴ )تدریس از مهرماه ۱۳۹۳تا کنون در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال. ) دروس: ریاضیات و
کاربرد آن در مدیریت۱ -ریاضی عمومی ۱و ۲ -معادالت دیفرانسیل- ریاضیات مهندسی(
۵ )تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
۶ )تدریس از مهر ماه ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۸ در آموزشکده فنی و حرفه ای سما کرج.
۷ )داوری مقاالت تحقیقاتی برای MATH Zentralblatt در آلمان.

مهارت های دیگر علمی :

کامپیوتر: آ فیس و لتکس
زبان: انگلیسی ) خوب ( – آلمانی)مقدماتی( – هندی )متوسط(

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کلاس های آنلاین دکتر زهره وزیری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست