درباره من

ایمان جمشیدی فارغ التحصيل كارشناسي ارشد رشته MBA دانشگاه تبریز می باشد و مولف چندین کتاب در زمینه استعداد تحصیلی و GMAT میباشد.

About Me

Iman Jamshidi is a MBA graduate of Tabriz University and the author of several books on academic aptitude and GMAT.

ماموریت و بیوگرافی

ایمان جمشیدی فارغ التحصيل كارشناسي ارشد رشته MBA دانشگاه تبریز می باشد و مولف چندین کتاب در زمینه استعداد تحصیلی و GMAT میباشد.

مهارت ها

پرستاری 99%

ارسال پیغام