درباره من

حسام گودرزی دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه شهیدبهشتی است و مدرس بیش از ۴۰۰۰ ساعت زبان انگلیسی به دانشجویان و داوطلبان آزمون EPT،MSRT و زبان عمومی دکتری هستند.

* مبدع سریعترین روش یادگیری گرامر و درک مطلب (تدریس کل گرامر در ۸ ساعت با بازدهی ۹۰ درصد)
* مبدع سریعترین روش یادگیری واژگان بدون نیاز به کتاب و کدینگ به روش ۱۵*۵۰ ( یادگیری ۵۰ واژه در ۱۵ دقیقه!) با تکیه بر نظریه حوزه معنایی.

About Me

Hesam Goodarzi has a master’s degree from Shahid Beheshti University and teaches more than 4000 hours of English to students and candidates for the EPT, MSRT and general language of doctoral exams.

– Creator of the fastest way to learn grammar and comprehension (teaching all grammar in 8 hours with 90% efficiency).
– Creator of the fastest way to learn words without the need for books and coding in the method of 15 * 50 (learning 50 words in 15 minutes!) Based on the theory of semantic domain
.

ماموریت و بیوگرافی

حسام گودرزی دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی است و مدرس بیش از ۴۰۰۰ ساعت زبان انگلیسی به دانشجویان و داوطلبان آزمون EPT،MSRT و زبان عمومی دکتری هستند.

مهارت ها

MSRT 99%
MHLE 99%
فن ترجمه به سبک چامسکی 100%

ارسال پیغام