درباره من

حمید رضا وکیلی دارای مدرک کارشناس ارشد مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتو از دانشگاه اصفهان و دانشجو دکتری گروه مهندسی هسته ای گرایش پرتوپزشکی است .

About Me

Hamid Reza Vakili holds a master’s degree in nuclear engineering majoring in radiation application from the University of Isfahan and is a PhD student in the Department of Nuclear Engineering majoring in radiology. They are scientific members of the pituitary gland.

ماموریت و بیوگرافی

حمید رضا وکیلی دارای مدرک کارشناس ارشد مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتو از دانشگاه اصفهان و دانشجو دکتری گروه مهندسی هسته ای گرایش پرتوپزشکی است .

مهارت ها

مهندسی هسته ای 99%

ارسال پیغام