دکتر توحید مرتضی زاده دارای مدرک دکترای تخصصی فیزیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند .هم اکنون ایشان عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده و مشغول به تدریس می باشند .ایشان از اعضای علمی هیپوفیز می باشد .

آدرس پستی:

تهران، میدان انقلاب، خیابان جمالزاده شمالی، کوچه بزمه، پلاک 19، طبقه اول

تلگرام:

ماموریت و بیوگرافی

دکتر توحید مرتضی زاده دارای مدرک دکترای تخصصی فیزیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند .هم اکنون ایشان عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده و مشغول به تدریس می باشند .ایشان از اعضای علمی هیپوفیز می باشد .

مهارت ها

فیزیک پرتوشناسی 99%
فناوری تصویر برداری پزشکی 95%

ارسال پیغام