درباره من

دکتر سپیده محمدی دارای مدرک دکتری تخصصی گرایش پرستاری بیماری و جراحی از دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند.

About Me

Dr. Sepideh Mohammadi holds a PhD in Nursing and Surgery from Tehran University of Medical Sciences.

ماموریت و بیوگرافی

دکتر سپیده محمدی دارای مدرک دکتری تخصصی گرایش پرستاری بیماری و جراحی از دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند.

مهارت ها

پرستاری 99%

ارسال پیغام