درباره من

دکتر زهره وزیری دارای مدرک دکتری ریاضی  از دانشگاه پونا هندوستان می باشد .

About Me

Dr. Zohreh Vaziri holds a PhD in Mathematics from the University of Pune, India.

ماموریت و بیوگرافی

دکتر زهره وزیری دارای مدرک دکتری ریاضی  از دانشگاه پونا هندوستان می باشد .

مهارت ها

ریاضی 100%

ارسال پیغام