درباره من

دکتر سمیه پایدار دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رتبه 7 آزمون دکتری است .ایشان عضو استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند.

About Me

Dr. Somayeh Paydar holds a PhD in Health Information Management from Shahid Beheshti University of Medical Sciences and is ranked 7th in the doctoral exam. She is a talented member of Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

ماموریت و بیوگرافی

دکتر سمیه پایدار دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رتبه 7 آزمون دکتری است .ایشان عضو استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند.

مهارت ها

مدیریت اطلاعات سلامت 99%

ارسال پیغام