شادی اسماعیلی رتبه 4 کارشناسی ارشد و رتبه 1 دکتری تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون شهید بهشتی و عضو استعداد های درخشان دانشگاه بهشتی است.ایشان از اعضای علمی هیپوفیز هستند.

آدرس پستی:

تهران، میدان انقلاب، خیابان جمالزاده شمالی، کوچه بزمه، پلاک 19، طبقه اول

تلگرام:

ماموریت و بیوگرافی

شادی اسماعیلی رتبه 4 کارشناسی ارشد و رتبه 1 دکتری تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون شهید بهشتی و عضو استعداد های درخشان دانشگاه بهشتی است.ایشان از اعضای علمی هیپوفیز هستند.

مهارت ها

خون شناسی آزمایشگاهی 100%

ارسال پیغام