درباره من

طاهره محمدی دانشجوی دکتری آمار از دانشگاه فردوسی مشهد می باشند. ایشان از اعضای علمی هیپوفیز هستند.

آدرس پستی:

تهران، میدان انقلاب، خیابان جمالزاده شمالی، کوچه بزمه، پلاک 19، طبقه اول

تلگرام:

ماموریت و بیوگرافی

طاهره محمدی دانشجوی دکتری آمار از دانشگاه فردوسی مشهد می باشند. ایشان از اعضای علمی هیپوفیز هستند.

مهارت ها

آمار 100%

ارسال پیغام