درباره من

دکتر علی گراوند، رتبه ۸ آزمون دکتری سال ۹۵ و دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشند.

About Me

Dr. Ali Ground is ranked 8th in the 1995 doctoral exam and is a PhD student in Health Information Management from Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

ماموریت و بیوگرافی

دکتر علی گراوند، رتبه ۸ آزمون دکتری سال ۹۵ و دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشند.

مهارت ها

مدیریت اطلاعات سلامت 99%

ارسال پیغام