فرزانه بهنژاد فارغ التحصيل كارشناسی ميكروبيولوژي و دانشجو رتبه 1 کارشناسی ارشد ويروس شناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران هستند.ایشان از اعضای علمی هیپوفیز می باشند.

آدرس پستی:

تهران، میدان انقلاب، خیابان جمالزاده شمالی، کوچه بزمه، پلاک 19، طبقه اول

تلگرام:

ماموریت و بیوگرافی

فرزانه بهنژاد فارغ التحصيل كارشناسی ميكروبيولوژي و دانشجو رتبه 1 کارشناسی ارشد ويروس شناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران هستند.ایشان از اعضای علمی هیپوفیز می باشند.

مهارت ها

ویروس شناسی 99%

ارسال پیغام