درباره من

محسن مرادی دارای مدرک کارشناس ارشد ریاضی کاربردی  از دانشگاه سراسری تبریزاست .ایشان از اعضای علمی هیپوفیز می باشند.

آدرس پستی:

تهران، میدان انقلاب، خیابان جمالزاده شمالی، کوچه بزمه، پلاک 19، طبقه اول

تلگرام:

ماموریت و بیوگرافی

محسن مرادی دارای مدرک کارشناس ارشد ریاضی کاربردی  از دانشگاه سراسری تبریزاست .ایشان از اعضای علمی هیپوفیز می باشند.

مهارت ها

ریاضی کاربردی 99%

ارسال پیغام