درباره من

محمدعلی عالم‌زاده با بیش از ۲۰ سال تجربه آموزشی و تدریس زبان انگلیسی در مقاطع ارشد و دکتری و آزمون های بین‌المللی و تالیف ۷ کتاب، به منظور ارائه متمرکز دوره های آمادگی آزمون های تخصصی زبان انگلیسی با استانداردهای بین‌المللی مدرس دوره های تخصصی زبان و MHLE است.

About Me

Mohammad Ali Alamzadeh with more than 20 years of teaching experience and teaching English in postgraduate and doctoral courses and international exams and authoring 7 books, in order to provide centralized English language exam preparation courses with international standards is a teacher of specialized language courses and MHLE .

ماموریت و بیوگرافی

محمدعلی عالم‌زاده با بیش از ۲۰ سال تجربه آموزشی و تدریس زبان انگلیسی در مقاطع ارشد و دکتری و آزمون های بین‌المللی و تالیف ۷ کتاب، به منظور ارائه متمرکز دوره های آمادگی آزمون های تخصصی زبان انگلیسی با استانداردهای بین‌المللی مدرس دوره های تخصصی زبان و MHLE است.

مهارت ها

زبان 100%
MHLE 100%

ارسال پیغام