مریم وزيري پور فارغ التحصيل كارشناسي بهداشت عمومي و دانشجوي رتبه 2 کارشناسی ارشد فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران می باشد .ایشان از اعضای علمی هیپوفیز هستند.

آدرس پستی:

تهران، میدان انقلاب، خیابان جمالزاده شمالی، کوچه بزمه، پلاک 19، طبقه اول

تلگرام:

ماموریت و بیوگرافی

مریم وزيري پور فارغ التحصيل كارشناسي بهداشت عمومي و دانشجوي رتبه 1 کارشناسی ارشد فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران می باشد .ایشان از اعضای علمی هیپوفیز هستند.

مهارت ها

فیزیولوژی 99%

ارسال پیغام