درباره من

مهدی گچلو دارای مدرک کارشناسی علوم و مهندسی آب و کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب از دانشگاه تهران می باشد .

About Me

 

Mehdi Gachloo has a bachelor’s degree in water science and engineering and a master’s degree in water resources engineering from the University of Tehran.

ماموریت و بیوگرافی

مهدی گچلو دارای مدرک کارشناسی علوم و مهندسی آب و کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب از دانشگاه تهران می باشد .ایشان از اعضای علمی هیپوفیز می باشند.

مهارت ها

علوم و مهندسی آب 99%

ارسال پیغام