درباره من

پوریا احمدی رتبه 2 کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای و رتبه 7 رشته ارگونومی  از دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند .

About Me

Pouria Ahmadi is ranked 2nd in the Master of Occupational Health and 7th in the field of ergonomics from Tehran University of Medical Sciences.

ماموریت و بیوگرافی

پوریا احمدی رتبه 2 کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای و رتبه 7 رشته ارگونومی  از دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند .

مهارت ها

شیمی کاربردی 100%

ارسال پیغام