درباره من

پیمان قشقایی نژاد دانشجوی دکترای مکانیک دانشگاه علم و صنعت و مدرس دانشگاه علم صنعت است.ایشان مولف 3 کتاب هستند و 3 دوره جز داوران ثبت اختراع دانشگاه امیرکبیر بودند.

About Me

Peyman Qashqaei Nejad is a PhD student in mechanics at the University of Science and Technology and a lecturer at the University of Science and Technology.

ماموریت و بیوگرافی

پیمان قشقایی نژاد دانشجوی دکترای مکانیک دانشگاه علم و صنعت و مدرس دانشگاه علم صنعت است.ایشان مولف 3 کتاب هستند و 3 دوره جز داوران ثبت اختراع دانشگاه امیرکبیر بودند.

مهارت ها

مکانیک 99%

ارسال پیغام